Ксимелин в каплях — инструкция по применению

Инструкция по применению ксимелина в каплях, описание действия препарата, показания к применению капель ксимелина, взаимодействие с другими лекарствами, применение ксимелина (капли) при беременности. Инструкции: Ксимелин в спрее;
Торговое название: КСИМЕЛИН®
Международное название: Ксилометазолин
Лекарственная форма:
Капли назальные 0,05% , 0,1%. Спрей назальный 0,05% , 0,1%.
Показания к применению:
Атс классификация:
R Средства, действующие на респираторную систему
R01 Средства, применяемые при заболеваниях полости носа
R01A Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа
R01A A Симпатомиметики, простые препараты
Фарм. группа:
Антиконгенстанты и другие назальные препараты для местного применения. Симпатомиметики. Код АТС:R01AA07.
Условия хранения: При температуре не выше 25 С. Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения: Спрей назальный 2 года. Капли назальные 2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.
Условия продажи: Без рецепта.
Описание: Прозрачная бесцветная жидкость.

Состав ксимелина в каплях

Активное вещество ксимелина

1 мл раствора содержит: ксилометазолина гидрохлорид – 0,5 мг или 1 мг.
1 мл ерітіндінің құрамында: 0,5 мг немесе 1 мг ксилометазолин гидрохлориді.

Вспомогательные вещества в ксимелине

1 мл раствора содержит: динатрия эдетат, динатрия фосфат дигидрат, бензалкония хлорид в виде 10% раствора, натрия дигидрофосфат дигидрат, натрия хлорид, вода очищенная.
1 мл ерітіндінің құрамында: динатрий эдетаты, динатрий фосфатының дигидраты, 10% ерітінді түріндегі бензалконий хлориді, натрий дигидрофосфатының дигидраты, натрий хлориді, тазартылған су.

Показания к применению капель ксимелина

 • острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка)
 • острый аллергический ринит
 • синусит
 • поллиноз
 • средний отит (для уменьшения отека слизистой носоглотки)
 • подготовка пациента к диагностическим процедурам в носовых ходах
 • ринит құбылыстары бар жедел респираторлық ауруларда (тұмаурату)
 • жедел аллергиялық ринитте
 • синуситте
 • поллинозда
 • орталық отитте (мұрын-жұтқыншақ шырышының ісінуін азайту үшін)
 • емделушіні мұрын жолдарындағы диагностикалық емшараларға әзірлеу

Противопоказания ксимелина в каплях

 • повышенная чувствительность к компонентам препарата
 • закрытоугольная глаукома
 • атрофический ринит
 • хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе)
 • детский возраст до 2-х лет (для Ксимелина 0,05%)
 • детский возраст до 6 лет (для Ксимелина 0,1%).
С осторожностью: гипертиреоз, сахарный диабет, выраженный атеросклероз, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, заболевания сердечно-сосудистой системы.
 • препараттың құрамдас бөліктеріне жоғары сезімталдықта
 • жабық бұрышты глаукомада
 • атрофиялық ринитте
 • ми қабықтарына хирургиялық араласуларда (сыртартқыда)
 • 2 жасқа дейінгі балалық кезеңде (0,05% Ксимелин үшін)
 • 6 жасқа дейінгі балалық кезеңде (0,1% Ксимелин үшін).
Сақтықпен қолданылады: гипертиреозда, қант диабетінде, айқын атеросклерозда, артериялық гипертензияда, тахикардияда, жүрек-қан тамырлары жүйесінің ауруларында.

Побочные действия капель ксимелина

Очень редко:
 • головная боль
Нечасто :
 • сердцебиение, нарушение сердечного ритма, повышение артериального давления
 • тошнота, рвота
 • аллергическая реакция
Часто :
 • при частом или длительном применении возможно раздражение или сухость слизистых носа, артрофия слизистой носа, жжение, чиханье, зависимость, гиперсекреция, хронический ринит
Өте сирек:
 • бас ауыруы
Жиі емес:
 • жүректің соғуы, жүрек ырғағының бұзылуы, артериялық қысымның көтерілуі
 • жүрек айнуы, құсу
 • аллергиялық реакция
Жиі:
 • жиі немесе ұзақ қолданғанда мұрын шырыштарының тітіркенуі немесе құрғауы мүмкін, мұрын шырышының атрофиясы, ашыту, түшкіру, тәуелділік, асқын сөлініс, созылмалы ринит

Особые указания к применению

Не следует самостоятельно превышать рекомендованные дозы и применять препарат более 7 –10 дней.

Беременность и период лактации
В период беременности и лактации препарат должен применяться только после тщательной оценки соотношения риска и пользы для матери и плода, не допускается превышать рекомендуемую дозировку.

Влияние на способность управлять транспортным средством или оборудованием
Препарат в рекомендуемых дозах не влияет на способность управлять транспортными средствами.
Өз бетінше ұсынылған дозалардан асыруға және препаратты 7-10 күннен артық қолдануға болмайды.

Жүктілік және лактация кезеңі
Жүктілік пен лактация кезеңінде препарат ана мен ұрық үшін қауіп пен пайда арақатынасын мұқият бағаланғаннан кейін ғана қолданылуға тиіс, ұсынылған дозалаудан асыруға жол берілмейді.

Көлік құралын немесе құрылғыны басқару қабілетіне әсері
Препарат ұсынылған дозаларда көлік құралдарын басқару қабілетіне әсер етпейді.

Дозировка и способ применения

Интраназально.
 • 0,05% спрей для детей от 2 до 6 лет: по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1 – 2 раза в день.
 • 0,1% спрей для взрослых и детей старше 6 лет: по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1 – 2 раза в день.
 • 0,05% капли для детей от 2 до 6 лет: по 1 – 2 капли в каждый носовой ход 1 – 2 раза в день.
 • 0,1% капли для взрослых и детей старше 6 лет: по 2 – 3 капли в каждый носовой ход 1 – 2 раза в день.
Не следует применять более 3 раз в день. Препарат применяется в течение не более 7 – 10 дней.
Мұрын ішіне қолданылады.
 • 0,05% спрей 2-6 жас аралығындағы балалар үшін: күніне 1-2 рет әр танауға 1 бүркуден.
 • 0,1% спрей ересектер мен 6 жастан асқан балалар үшін: күніне 1-2 рет әр танауға 1 бүркуден.
 • 0,05% тамшы дәрі 2-6 жас аралығындағы балалар үшін: күніне 1-2 рет әр танауға 1-2 тамшыдан.
 • 0,1% тамшы дәрі ересектер мен 6 жастан асқан балалар үшін: күніне 1-2 рет әр танауға 2-3 тамшыдан.
Күніне 3 реттен артық қолдануға болмайды. Препарат 7-10 күннен аспайтын мерзім ішінде қолданылады.

Взаимодействие с лекарствами

При совместном применении с ингибиторами моно-амино-оксидазы (МАО) и трициклическими антидепрессантами может привести к повышению артериального давления.
Моно-амино-оксидаза (МАО) тежегіштерімен және үшциклдық антидепрессанттармен бірге қолданылғанда артериялық қысымның көтерілуіне әкелуі мүмкін.

Передозировка ксимелиным в каплях

Симптомы: гипотония или шок, брадикардия, угнетение дыхания, у детей сонливость с потоотделением, усиление побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.
Белгілері: гипотония немесе шок, брадикардия, тыныс алудың бәсеңдеуі, балаларда тері бөлінісі бар ұйқышылдық, жағымсыз әсерлердің күшеюі.

Емі: белгісіне қарай.

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

При местном применении в рекомендуемых дозах препарат практически не абсорбируется, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.
Ұсынылған дозаларда жергілікті қолданылғанда препарат мүлде дерлік сіңірілмейді, плазмадағы концентрацияларының аз екені соншалық, оларды қазіргізамандық талдау әдістерімен анықтау мүмкін емес.

Фармакодинамика

Альфа-адреномиметик из группы производных имидазолина. В низких концентрациях действует на α2-адренорецепторы, в высоких концентрациях оказывает действие на α1-адренорецепторы. При местном применении вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой носа, устраняя, таким образом, отек и гиперемию слизистой оболочки носоглотки. Облегчает носовое дыхание при ринитах.

В терапевтических концентрациях не раздражает слизистую, не вызывает гиперемию. Действие наступает через несколько минут и продолжается в течение 10 – 12 часов.
Имидазолин туындылары тобына жататын альфа-адреномиметик. Төмен концентрацияларда α2-адренорецепторларға әсер етеді, жоғары концентрацияларда α1-адренорецепторларға ықпал етеді. Жергілікті қолданғанда мұрын шырышы қан тамырларының тарылуын туғызады, осылайша мұрын-жұтқыншақтағы шырышты қабықтың ісінуі мен гиперемиясын тоқтатады. Риниттер кезінде мұрын арқылы тыныс алуды жеңілдетеді.

Емдік концентрацияларда шырышты қабықты тітіркендірмейді, гиперемияны туғызбайды. Әсері 5-10 минуттан соң басталып, 10-12 сағат бойы жалғасады.

Упаковка и форма выпуска

Капли назальные. По 10 мл во флаконы полиэтиленовые с пластмассовым капельным устройством и завинчивающейся крышкой.
Флакон вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках помещают в коробку картонную. Спрей назальный. По 15 мл препарата во флакон темного стекла, снабженный распыляющим устройством с наконечником и с защитным колпачком из полиэтиелена. Флакон вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках помещают в коробку картонную.
Мұрын тамшы дәрісі. 10 мл-ден пластмасса тамшылатқыш қондырғысы және бұралатын қақпағы бар полиэтилен құтыларда.
Құтыны қолданылуы жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапқа салады. Мұрын спрейі. 15 мл препараттан полиэтиленнен жасалған қорғағыш қалпақшасы мен ұштығы бар шашыратқыш қондырғымен жабдықталған күңгірт шыныдағы құтыда. Құтыны қолданылуы жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапқа салады.